Πάρνηθος 52 & Μαραθώνος 27 18540, Πειραιάς
 

Υπηρεσίες

Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ανύψωσης

Με την πολυετή εμπειρία μας αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το
σχεδιασμό και την εγκατάσταση κάθε συστήματος ανύψωσης όπως:

• Υδραυλικούς ανελκυστήρες, ατόμων – φορτίων
• Ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες, ατόμων – φορτίων
• Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
• Εξωτερικούς ανελκυστήρες
• Ανελκυστήρες αυτοκινήτων
• Ανυψωτικά μηχανήματα
• Συστήματα ανύψωσης για ΑΜΕΑ

Συντήρηση

Κάθε πρόγραμμα συντήρησης πρέπει είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και με την συχνότητα που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008. Το ιστορικό των συντηρήσεων και επισκευών των ανελκυστήρων μας καταγράφεται αναλυτικά σε πρόγραμμα διαχείρισης (ERP) και είναι άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη. Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

• Τον τακτικό έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για την ορθή λειτουργία τους.
• Τις εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας σε περιπτώσεις φθοράς, βλάβης ή απορρύθμισης των μηχανικών ή ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας ή και των λοιπών εξαρτημάτων.
• Τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Επισκευή – Αναβάθμιση Ανελκυστήρων

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, νεόδμητα κτίρια, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.
Επισκευή απαιτείται σε μία εγκατάσταση όταν παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες ενός εξαρτήματος ή μηχανισμού.
Ανακαίνιση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμός μπορεί να απαιτηθεί αφενός από τον πελάτη και, αφετέρου, από τον αναγνωρισμένο – κοινοποιημένο φορέα κατά τον περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης. Οι εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού συχνά συνδυάζονται με μια αισθητική ανανέωση.

Πιστοποίηση και Έκδοση Αδειών

H S. & N. KARAMOLEGOS LIFT εγκαθιστά ανελκυστήρες οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Κοινοτική Οδηγία 2014/33/ΕΕ, όπως αυτή προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 1047/Β/2016, και τα εναρμονισμένα με αυτήν πρότυπα ΕΝ 81.20 & ΕΝ 81.50.
Η πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Στο άρθρο 10 του ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 περιγράφονται οι περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους/ κοινοποιημένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Κατά την ολοκλήρωση κάθε έργου και πριν την παράδοση του ανελκυστήρα σε χρήση, η εταιρεία μας υποβάλλει τεχνικό φάκελο σε αναγνωρισμένο – κοινοποιημένο φορέα ελέγχου.

Καλύψεις – Εγγύηση καλής λειτουργίας
• Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας με διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους.
• Περιοδικοί έλεγχοι μέσω πιστοποιημένου φορέα σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β 22/12/2008).
• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος από την λειτουργία του ανελκυστήρα σας.
• 10 ετής εγγύηση καλής λειτουργίας ΚΑΙ εγγύηση αντικατάστασης ή επισκευής οποιουδήποτε εξαρτήματος με κατασκευαστικό ελάττωμα όταν η συντήρηση γίνεται από την S. & N. KARAMOLEGOS LIFT.

services

Προϊόντα με διαχρονική ποιότητα

Προμηθευόμαστε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στη γκάμα μας θα βρείτε πόρτες ημιαυτόματες και αυτόματες, θαλάμους, κομβιοδόχους και υλικά όπως οροφές, φορμάϊκες και πατώματα.
https://www.karamolegoslift.gr/wp-content/uploads/2022/05/products_illusion-1280x640.jpg
Επιστροφή στην αρχή